INTEGRITETSPOLICY


Vi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd – i enlighet med GDPR. Detta reglerar hur vi samlar in och använder din personliga information. Det reglerar också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår GDPR-lagen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Även om vi på Renlive anstränger oss för att se till att en tredje part dit Renlive lämnar ut personlig information inte missbrukar informationen, och är skyldiga att använda den enbart för de ändamål listade i denna text – är oberoende tredje parter något som Renlive inte utövar någon kontroll över. Renlive ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, uppförande, handlingar, utelämnanden, hantering eller spridning av information från tredje part.

RENLIVE INTEGRITETSPOLICY

Vi respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda den online. Vi förstår att du inte vill att din personliga information ska distribueras till en tredje part och nedan förklaras hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka rättigheter du har. Våra rutiner regleras av GDPR. Denna personliga integritets- och cookiepolicy kan genomgå ändringar och tillägg emellanåt, i linje med rådande lagstiftning. Om möjligt kommer vi att informera dig om eventuella justeringar, men håll dig gärna även uppdaterad på innehållet i våra policys regelbundet.

VIDARELÄNKNING

Vid länkar som eventuellt leder dig bort från vår webbplats, ansvarar Renlive inte för sekretesspraxis som andra webbplatser upprättat, och uppmuntrar dig därför att läsa om integritetspolicyn på den aktuella sidan.


VEM SER ÖVER DIN INFORMATION 

Renlive Sverige AB är informationsansvarig för all personlig information vi har om dig.

DINA RÄTTIGHETER 

Du bestämmer alltid över din personliga information och vad vi får göra med den – din rätt är att få veta vilken personlig information vi har och hur vi hanterar den. Du har möjlighet att få din personliga information rättad, begränsad eller raderad. Du har också rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändningar mot vår direktmarknadsföring) av din personliga information, om du anser att vi använder den korrekt.

HUR RENLIVE SKYDDAR DIN PERSONLIGA INFORMATION MOT TREDJE PART

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information. Renlive följer alltid den senaste versionen av GDPR.

HANTERING AV INSAMLAD INFORMATION

Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, information eller någon form av kommunikation till dig om du ger oss dina personliga uppgifter. För att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in ​​personlig information om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.renlive.se.
Vi kommer att använda informationen du lämnar för de syften som beskrivs nedan:

- Order- och transaktionsuppfyllelse

- Marknadsföring, främst via e-mail, gällande våra produkter och dess innehåll

- Kundsupport

- Frakt och retur

- Anpassa och förbättra våra tjänster

UPPGIFTER OM PERSONLIG INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE

Partners som hanterar personlig information för Renlives räkning (t.ex. leveranspartner och teknikutvecklare) har ingått avtal om personlig assistans med oss. Vi kan garantera att din personliga information hanteras korrekt och säkert. Vi kan komma att dela din personliga information med andra företag och organisationer, med oberoende informationsansvar, när det är nödvändigt eller är tvingade enligt lag (exempelvis betalningslösningsföretag eller myndigheter). När din information delas med dessa företag och organisationer är det deras integritetspolicy som gäller. Att se över deras aktuella sekretesspolicyer.

COOKIE POLICY

Renlive använder cookies för att övervaka din varukorg och föra statistik om varje besökare. Numret som lagras på din dator är unikt, men utan någon koppling till personlig information. I webbläsarinställningarna kan du välja att acceptera cookies eller inte, och även radera cookies som har lagrats på din dator när som helst. Du kan klicka på samtliga delar i vår webbplats utan att tillåta cookies eller avslöja din identitet.

SÄKERHETSMÅTT

Renlive vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Inget företag kan dock förhindra säkerhetsrisker helt. Vi strävar efter att skydda din integritet, men kan inte garantera dess absoluta säkerhet. Renlive är inte ansvariga för säkerheten gällande information som överförs via Internet.

DINA UPPGIFTER

Vi kan tvingas avslöja din personliga information om vi är skyldiga enligt lag, eller om du bryter mot våra användarvillkor.

FRÅGOR OM AVTAL

Om du vill få åtkomst till, korrigera eller ta bort all personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt önskar mer information, kontakta oss via e-post: info@renlive.se. Observera att om du bestämmer dig för att radera din profil, kanske du inte kan använda alla tjänster eller funktioner som annars finns tillgängliga via webbplatsen.